Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na Żabim Szlaku

Celem projektu było utworzenie gry terenowej związanej z poszukiwaniem skarbów oraz popularyzacja tej formy spędzania czasu w powiązaniu z pielęgnowaniem tożsamości kulturowej, tradycji lokalnych, promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Żabiej Wiosce. W ramach projektu powstała seria 15 skrzynek tworząca jedną całość w formie szlaku.  Skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych.

Wersja XML