Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazujemy mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD wiedzę i informacje na temat stanu realizacji LSR za II półrocze 2020 r.

Kolejny rok się kończy, czas na krótkie podsumowanie! Stowarzyszenie z końcem roku wystartowało z naborem wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej. Kwota w wysokości 1 442 690,56 złotych została w całości wykorzystana! Łączna kwota złożonych wniosków do dofinansowania projektów to prawie 2mln złotych.

Zapewne w przyszłym roku, po weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz podpisaniu umów przez beneficjentów, mieszkańcy oraz turyści będą mogli skorzystać przejazdu najwyżej położonej triolki w Kranie św. Anny w kompleksie Rueda Januszkowice lub zanocować w odrestaurowanej stajni w Strzelcach Opolskich.

Wszystkim naszym beneficjentom życzymy wytrwałości w realizacji projektów!

Ponadto informujemy, iż beneficjenci realizujący projekty w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymali do chwili obecnej płatności w wysokości 4 mln złotych.

Wersja XML