Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI NABORU 13/2020

W dniu 15 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru 13/2020, zakres wsparcia Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach przedsięwzięcia nr VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości. Na podstawie uchwał oraz podjętych przez Radę Programową decyzji sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru 13/2020:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz PROW 2014-2020 dla naboru 13/2020.

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze, LSR oraz PROW na lata 2014-2020 dla naboru 13.2020.pdf.pdf

Lista operacji nie zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR oraz PROW 2014-2020 dla naboru 13/2020.

PDFLista operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze, LSR oraz PROW na lata 2014-2020 dla naboru 13.2020.pdf.pdf

Lista operacji wybranych przez LGD dla naboru 13/2020.

PDFLista operacji wybranych przez LGD dla naboru 13.2020.pdf

Wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców zostaną przekazane 22 stycznia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pisma z uchwałą zawierającą informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostaną wysłane do wnioskodawców w dniu 22 stycznia 2021 r.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 15 stycznia 2021 r. w/s wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla naboru 13/2020

PDFProtokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny z dn. 15.01.2021 r..pdf.pdf

 

Wersja XML