Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 13/2020

W dniu 4 lutego 2021 r. Rada Programowa Stowarzyszenia Krainy św. Anny przeprowadziła ponowną ocenę wniosków nr 13/2020-6 i 13/2020-10 w ramach złożonych protestów.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ w/s ponownej oceny wniosków "autokontroli LGD".

PDF13.2020 Protokół ws. ponownej oceny z dn. 04.02.2021 r..pdf

Listy operacji wybranych do dofinansowania nie uległy zmianie!

Protesty wraz z uchwałami w/s ponownej oceny została wysłane w dniu 11 lutego 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pismo z uchwałą w/s ponownej oceny wysłano do Wnioskodawców w dniu 11 lutego 2021 r.

Wersja XML