Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozeznanie cenowe z dnia 12.02.2021 r. dot. usług prawnych na 2021 rok

Rozeznanie cenowe z dn. 12.02.2021 r.

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu:
PDFRozeznanie cenowe z dn. 12.02.2021 na usługi prawne.pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową mającą wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 22/02/2021 r., do godziny: 12:00  na adres e-mail: i/lub telefonicznie i/lub osobiście.

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Maria Muc-Łysy – Główny Specjalista ds. finansów i sprawozdawczości, Telefon: 77 44 67 130, e-mail: .

Wersja XML