Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja  polegająca na umożliwieniu promocji obszaru objętego LSR LGD "Kaszubska Droga" i Stowarzyszenia Kraina św. Anny, a także wsparcie tradycji i kultury kaszubskiej i opolskiej poprzez wykonanie publikacji oraz wizyt studyjnych połączonych z warsztatami w terminie do złożenia wniosku o płatność.

Tytuł operacji: Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan

Umowa o przyznanie pomocy nr 00008-6936-UM1120011/20  zawarta w dniu 28.12.2020 r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Aktualności:

 • Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan

  Brak opisu obrazka
  W Gdańsku w dniu 28 grudnia 2020 roku została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy dotycząca realizacji międzyregionalnego projektu współpracy pt.: "Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan".
  Data publikacji: 10-03-2021 09:25
Wersja XML