Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aneksy do umów o przyznanie pomocy w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje, iż działając zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz. 664 późn zm.), istnieje możliwości zawarcia aneksu do umowy o przyznanie pomocy w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej. Aneks wprowadza do zapisów umowy o przyznanie pomocy zmiany wynikające z ww. rozporządzenia MRiRW.

Zmiana umowy o przyznaniu pomocy dokonana zostanie w oparciu o przekazany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie formularz aneksu do umowy o przyznanie pomocy.
Zawarcie aneksu do umowy o przyznanie pomocy oznacza korzystniejsze zapisy dla Beneficjentów w szczególności w zakresie:

W przypadku zainteresowania zawarciem aneksu do umowy o przyznanie pomocy w powyższym zakresie, proszę kontaktować się z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWO (tel. 77 448 32 50; adres korespondencyjny: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole).

Aneks do umowy (5z):

Wersja XML