Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dn. 12.03.2021 r. ws opracowania i wydania gry planszowej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.03.2021 r.

w/s opracowania i wydania gry planszowej w ramach realizacji projektu „Jak się bawili dziadek i babcia”

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

 

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego PDFZapytanie gra planszowa.pdf (192,94KB)

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 19/03/2021 r., do godziny 12.00 na adres e-mail: i/lub telefonicznie i/lub osobiście.

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Beata Żmuda, , tel. + 48 793 503 183

 

1. Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie gra planszowa.pdf (192,94KB)

2. Formularz ofertowy: DOCXFormualrz ofertowy.docx (58,50KB)

Wersja XML