Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób na Sukces - XXI edycja ogólnopolskiego konkursu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Głównym celem konkursu jest promocja:

– przedsiębiorczości,

– innowacyjnych rozwiązań,

– działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu,

– włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa,

– przedsięwzięć.

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, które:

– spełniają wymogi formalno-prawne, niezbędne do prowadzenia danej działalności;

– uruchomiły i zrealizowały przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku;

– prowadzą działalność na obszarach wiejskich i miejskich do dwudziestu tysięcy mieszkańców;

– złożą kartę zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 roku.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod linkiem:

https://www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-na-sukces

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wersja XML