Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobre praktyki w cieniu wulkanu

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn. " Dobre praktyki w cieniu wulkanu" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny 2020-2021.

Miejsce realizacji operacji: obszar działania Lokalnej Grupy Działania

 

Termin realizacji operacji: 01.05.2021 r. – 02.11.2021 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 20 876,87 zł.

zakres realizacji operacji:

realizacja i udostępnienie filmu promującego obszar wiejski

Cel operacji:

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania społeczności Opolszczyzny dobrymi praktykami zrealizowanymi w ramach PROW, w tym zwiększenie zainteresowania potencjalnych wnioskodawców ubieganiem się o środki na realizację swoich inwencji.

Przewidywane efekty realizacji operacji: 

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu.

Działanie 3: Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

 

Wersja XML