Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PREMIA (nowa firma)

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Biznesplan (wersja 3z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Ochrona danych osobowych

Klauzula ochrona danych osobowych dla wnioskodawców 19.2 - PDFKlauzula ochrona danych osobowych dla wnioskodawców 19.2.pdf

Wersja XML