Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój działalności, Operacje dla Gmin, NGO, inne

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (operacje m.in. dla: JST i ich jednostek, rozwijania działalności gosp., organizacji pozarządowych i inne)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Biznesplan (wersja 3z)

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Ochrona danych osobowych

Klauzula ochrona danych osobowych dla wnioskodawców 19.2 - PDFKlauzula ochrona danych osobowych dla wnioskodawców 19.2.pdf

Wersja XML