Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE 2021 rozstrzygnięty!!

W dniu 27 maja 2021 roku został rozstrzygnięty Konkurs Działaj Lokalnie.

W tym roku do konkursu wpłynęło 31 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i od 17 maja do 27 maja poddane były ocenie merytorycznej przez członków Lokalnej Komisji Grantowej,  w składzie:

Komisja w wyniku oceny merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 10 grantów na łączną kwotę 57 500 zł.

PDFLista rankingowa DL 2021 strona.pdf
 

W drugiej połowie lipca 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny podejmie decyzję odnośnie zwiększenia puli środków na realizację konkursu Działaj Lokalnie 2021. Do realizacji projektów zaprosimy wówczas kolejne organizacje z listy rankingowej, które obecnie nie otrzymały dofinansowania.

 

 

Obowiązkowe Szkolenie !

O terminie obowiązkowego szkolenia dla granobiorców oraz terminach podpisania umów poinformujemy Państwa indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie.


Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Wersja XML