Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne II/2021 w związku z dodatkowymi środkami finansowymi - proponowane dokumenty

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w związku z możliwością otrzymania dodatkowych środków finansowych.

Zgodnie z zasadami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 21 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Opolskiego dokonał obliczeń dostępnego dla Stowarzyszenia limitu dodatkowych środków w wysokości:

Z przeprowadzonego w terminie 5 -24 maja 2021 roku badania ankietowego wśród mieszkańców obszaru wynika, iż największym zainteresowaniem cieszy się przedsięwzięcie V Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwzględniając wyniki badania ankietowego proponuje się podział dodatkowych środków w następujący sposób:

Do niniejszych przedsięwzięć zostały proporcjonalnie zwiększone wskaźniki produktu.

Proponowane zmiany dokumentów:

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - proponowane zmiany.pdf

Uwagi zgłaszać można do dnia 14 czerwca 2021 r. w formie telefonicznej (77 44 67 130) bądź majlowej (wspolpraca@annaland.pl) oraz osobiście (po uprzednim umówieniu telefonicznym).

Dni "otwartych drzwi" w dniu 8 czerwca 2021 r. w godzinach 8.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych w części dotyczącej organizacji Spotkania informacyjno-konsultacyjnego.

Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do zmian LSR!

Wersja XML