Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zebranie Członków w dniu 23 czerwca 2021 r.

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 23 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 w Sali Obrad Starostwa na I piętrze.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności telefonicznie (77/44 67 130-131) lub zwrotnie mailowo () do dnia 21 czerwca br. do godziny 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Akredytacja członków Zebrania 8:45.
 2. Otwarcie Zebrania. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza).
 3. Przyjęcie porządku obrad. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych – podjęcie Uchwały 7/2021.
 5. Wolne wnioski, dyskusja.
 6. Zamknięcie obrad Zebrania.

Zaproszenie oraz porządek obrad zostały wysłane mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Prosimy o sprawdzenie skrzynki odbiorczej oraz SPAM, do której często przekierowane zostają wiadomości mailowe.

Wersja XML