Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warunki wsparcia w naborze Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Decyzją władz Stowarzyszenia Kraina św. Anny planowany nabór 14/2021 w zakresie

Nowej zrównoważonej przedsiębiorczości na kwotę 819 929,96 zł zostanie ogłoszony na operacje w zakresie turystyki i rekreacji, gdzie wysokość dofinansowania wynosi 100 000 PLN.

 

Decyzja ma uzasadnienie w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny, mając na uwadze negatywne konsekwencje spowodowane stanem epidemicznym dla branży turystycznej

i rekreacyjnej naszego obszaru.

Wersja XML