Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze 14/2021

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.

 

OGŁOSZENIE nr 14/2021

Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

w ramach Przedsięwzięcia nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

POBIERZ

PDFOgłoszenie nr 14.2021 na Podejmowanie działalności gospodarczej 03.08.-16.08.2021.pdf

 

Warunek wsparcia operacji:

Nabór wniosków jest skierowany na zakładanie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie: turystyki i/lub rekreacji i/lub produktu lokalnego.

Wysokość wsparcia wynosi: 100 000,00 zł.

 

Podstawowe wymogi formalne wniosku:

 1. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej 1 (egz.) oraz w 2 wersjach elektronicznych na płytach CD (opisane tytułem operacji, imieniem i nazwiskiem lub nazwą wnioskodawcy) w Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny wpięty do segregatora (prosimy o nie spinanie dokumentów zszywaczem).
 2. Wszystkie załączniki należy opisać zgodnie z sekcją wniosku B.IV lub B.VII. Informacja o załącznikach w prawym górnym rogu dokumentu.
 3. Wniosek wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część wniosku muszą być podpisane przez Wnioskodawcę lub Pełnomocnika.
 4. Za prawidłowe sporządzenia wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 5. W przypadku tej samej liczby punktów po zastosowaniu § 15 ust. 2a Regulaminu Rady Programowej o kolejności na liście operacji wybranych do dofinansowania decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku.
 6. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty wymieniono w treści ogłoszenia.

WNIOSKODAWCO!

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), w związku z powyższym wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia oraz złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy następujące oświadczenie: klauzula-ochrona-danych-osobowych-dla-wnioskodawcow-192.pdf Pola w oświadczeniu proszę wypełnić niebieskim długopisem/piórem.


Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce uprasza się wnioskodawców o kontakt telefoniczny (77 44 67 130) z biurem Stowarzyszenia celem zachowania bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych!

 


UWAGA Wnioskodawcy!

W ramach naboru wniosków nr 14/2021 będzie obowiązywał zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wersja XML