Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dn. 09.07.2021 r. ws wydania puzzli

Zapytanie ofertowe z dn. 09.07.2021 r.
ws wydania puzzli w ramach realizacji projektu "W krainie zmysłów"

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

 

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego DOCXzapytanie ofertowe puzzle.docx

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 19/07/2021 r., do godziny 12.00 na adres e-mail: i/lub telefonicznie i/lub osobiście.

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Beata Żmuda, , tel. + 48 793 503 183

1. Zapytanie ofertowe: DOCXzapytanie ofertowe puzzle.docx

2. Formularz ofertowy: DOCXFormualrz ofertowy.docx

Wersja XML