Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedstawiamy informację dotyczącą złożonych wniosków w ramach naboru 14/2021

Z dniem 16 sierpnia 2021 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach naboru 14/2021. Poniżej przedstawiamy tabelę podsumowującą ilość złożonych wniosków:

Numer naboru Przedsięwzięcie Liczba złożonych wniosków Łączna kwota złożonych wniosków Limit środków w ramach naboru
14/2021 VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość 8

800 000,00 PLN

      204 982,49 EUR

819 929,96 PL

Informujemy, że protokoły z posiedzeń Rady Programowej, listy operacji ocenionych oraz listy operacji wybranych (ze wskazaniem wniosków, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków) zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej w miesiącu wrześniu br.

 

Wersja XML