Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI NABORU 14/2021

W dniu 31 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru 14/2021, zakres wsparcia Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach przedsięwzięcia nr VI. Nowa rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości. Na podstawie uchwał oraz podjętych przez Radę Programową decyzji sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru 14/2021:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz PROW 2014-2020 dla naboru 14/2021.

Lista operacji nie zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR oraz PROW 2014-2020 dla naboru 14/2021.

PDFLista operacji zgodne LSR.pdf

Lista operacji wybranych przez LGD dla naboru 14/2021.

PDFLista operacji rankingowa.pdf

Wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców zostały przekazane 1 września 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pisma z uchwałą zawierającą informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostaną wysłane do wnioskodawców w dniu 1 września 2021 r.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 31 sierpnia 2021 r. w/s wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla naboru 14/2021

PDFProtokół.pdf

 

Wersja XML