Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze 15/2021

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.

 

OGŁOSZENIE nr 15/2021

Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

w ramach Przedsięwzięcia nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

PDFOgłoszenie nr 15.2021 na Podejmowanie działalności gospodarczej 18.11.-01.pdf - POBIERZ

Podstawowe wymogi formalne wniosku:

 1. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej 1 (egz.) oraz w 2 wersjach elektronicznych na płytach CD (opisane tytułem operacji, imieniem i nazwiskiem lub nazwą wnioskodawcy) w Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny wpięty do segregatora (prosimy o nie spinanie dokumentów zszywaczem).
 2. Wszystkie załączniki należy opisać zgodnie z sekcją wniosku B.IV. Informacja o załącznikach w prawym górnym rogu dokumentu.
 3. Wniosek wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część wniosku muszą być podpisane przez Wnioskodawcę lub Pełnomocnika.
 4. Za prawidłowe sporządzenia wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 5. W przypadku tej samej liczby punktów po zastosowaniu § 15 ust. 2a Regulaminu Rady Programowej o kolejności na liście operacji wybranych do dofinansowania decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku.
 6. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty wymieniono w treści ogłoszenia.

UWAGA Wnioskodawcy!

W ramach naboru wniosków nr 15/2021 będzie obowiązywał zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Wersja XML