Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne III/2021 w związku ze zmianą LSR

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz do przesyłania swoich propozycji. Aktualna LSR z dnia 23.06.2021 r.

W związku z bieżącymi potrzebami wynikające z realizacji zadań na lata 2022-2023 oraz sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski informujemy, że do dnia 29 listopada 2021 r. do godziny 15.00 przyjmujemy uwagi oraz sugestie do zmian w LSR jedynie w formie:

W związku z powyższym konsultacje społeczne będą miały nieco inną formę niż dotychczas, nie odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Wersja XML