Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Kompetencje dla branży turystycznej" - bezpłatne szkolenie

Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu „Kompetencje dla branży turystycznej", nr projektu: POWR.02.21.00-00-RW20/19-01.

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora Turystycznego (PKD N.79; I.55; I.56). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Turystyki. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania branży turystycznej, wpłynie także na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

W oparciu o formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://zawodowe.info.pl/2021/09/27/nowe-technologie/, istnieje możliwość wypełnienia załączników przez pracowników 3,4,11 natomiast przedsiębiorstwo: 1,2,5,6,7.

  1. Przystąpienie do Projektu oznacza złożenie u Operatora kompletu dokumentów rekrutacyjnych, podczas ogłoszonej i trwającej rundy. (Po wypełnieniu dokumentów zamawiamy kuriera po odbiór dokumentów na nasz koszt)

DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE DRUKOWANYMI LITERAMI LUB KOMPUTEROWO      

       Wymaganymi dokumentami są poprawnie wypełnione (dokumenty w załącznikach):

- Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa;

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP;

- Załącznik nr 3 – Formularz/e zgłoszeniowy/e właściciela/pracownika/ów;

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie/a uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;

- Załącznik nr 5.2. – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis wraz z wydrukiem z SUDOP, które Przedsiębiorstwo otrzymało, w roku, w którym   ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (link do wydruku SUDOP: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary );

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie o VAT;

- Załącznik nr 11 – Oświadczenie pracownika – szkolenia inne sektory.

  1. Na tym etapie zostaną przez nas założone konta instytucjonalne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz konta uczestników/pracowników do kontaktu z operatorem w celu wybrania usługi rozwojowej oraz w jak największym stopniu odciążenia Państwa od formalności nie wymagających Państwa ingerencji – jako wykonawca usługi chcemy w jak największym stopniu pomóc Państwu otrzymać dofinansowanie.  

3.  Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej zawierane zostają 3 umowy:

- Umowa Refundacji

- Umowa z Fundacją na udzielenie pożyczki na pokrycie wkładu własnego (pożyczka umarzana)

- Umowa na realizację usługi rozwojowej

       Szkolenie dla przedsiębiorstwa i uczestników jest całkowicie bezpłatne. Termin szkolenia zostanie wcześniej uzgodniony z Przedsiębiorcą.

W razie jakichkolwiek zapytań, polecamy kontakt z firmą Humaneo w Nowym Sączu, p. Tomasz Nowak  www.humaneo.pl,

DOCXZałącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa.docx
DOCXZałącznik nr 11 Oświadczenie pracownika .docx
DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP.doc
DOCXZałącznik nr 3 Formularze zgłoszeniowye właścicielapracownikaów.docx
DOCZałącznik nr 4 Oświadczeniea uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.doc
XLSXZałącznik nr 5.2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis .xlsx
DOCXZałącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis .docx
DOCXZałącznik nr 7 Oświadczenie o VAT.docx
 

 

 

 

Wersja XML