Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie naboru wniosków nr 15/2021

Z dniem 1 grudnia 2021 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach naboru 15/2021. Poniżej przedstawiamy tabelę podsumowującą ilość złożonych wniosków:

Numer naboru Przedsięwzięcie Liczba złożonych wniosków Łączna kwota złożonych wniosków Limit środków w ramach naboru
15/2021 VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość 19

1 490 000,00 PLN

   LIMIT: 274 773,02 EUR * 4,00 (kurs LSR) = 1 099 092,08 PLN

Informujemy, że lista operacji wybranych (ze wskazaniem wniosków, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków) zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej w II połowie stycznia 2022 roku.

 

Wersja XML