Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne III/2021 w związku ze zmianą LSR - proponowane dokumenty

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz dokumentów towarzyszących.

Proponowane zmiany dokumentów: PDFLSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny - śledzenie zmian KS.III.2021.pdf

Uwagi zgłaszać można do 13 grudnia 2021 r. do godz. 12:00 w formie telefonicznej (77 44 67 130) bądź mailowej (biuro@annaland.pl) oraz osobiście (po uprzednim umówieniu telefonicznym).

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych w części dotyczącej organizacji Spotkania informacyjno-konsultacyjnego.

Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do zmian LSR i dokumentów towarzyszących!

Wersja XML