Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 15/2021

W dniu 12 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru 15/2021 na zakres wsparcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach przedsięwzięcia nr VI. Nowa rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości. Na 19 wniosków po rozstrzygnięciu naboru przez Radę Programową wpłynął jeden protest.

W dniu 9 lutego 2022 r. Rada Programowa Stowarzyszenia Krainy św. Anny przeprowadziła ponowną ocenę wniosków nr 15/2021-17. Na podstawie podjętej decyzji przez Radę Programową, sporządzono aktualną: listę wyboru operacji w ramach naboru 15/2021:

PDF15.2021 Lista wyboru operacji po proteście.pdf (253,05KB)

Protest wraz z uchwałą w/s ponownej oceny został przekazany w dniu 11 lutego 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pismo z uchwałą w/s ponownej oceny wysłano do Wnioskodawcy w dniu 11 lutego 2022 r.

Wersja XML