Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Smart Village (inteligentne wioski) - ankieta

Operacje typu Smart Villages, co to?

Zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wspólną Polityką Rolną (wersja 4.0) nowym instrumentem realizowanym w ramach wsparcia będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju inteligentnych wiosek (smart villages) mających na celu miedzy innymi: wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach poprawy jakości życia, ograniczenia depopularyzacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystarczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego.

Koncepcja SV zawiera w szczególności:

Koncepcji inteligentnych wsi, obejmują obszary wiejskie (do 20 tys. mieszkańców) mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu. Rozwiązania te powinny:

Koncepcje SV opracowane zostaną poprzez projekt grantowy, przy czym wysokość pojedynczego grantu, na sfinansowanie przygotowanie jednej oddolnej koncepcji inteligentnej wioski równa się 4 tys. zł.

Zachęcam również do zapoznania się z publikacją: Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski, która jest do pobrania za darmo ze strony Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (dostępna tutaj: http://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski).

 

Po zapoznaniu się z materiałami i ogólnodostępnymi informacjami na temat Smart Villages,

proszę osoby zainteresowane wprowadzeniem takiej koncepcji na swoim obszarze o wypełnienie ankiety:  
 

ankieta.gif

Wersja XML