Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabory

 • Podsumowanie naboru wniosków nr 15/2021

  Brak opisu obrazka
  Podsumowanie złożonych wniosków w ramach naboru 15/2021.
  Data publikacji: 02-12-2021 08:02
 • Okno doradcze - konsultacje on-line

  Zapraszamy wszystkich chętnych na okienko doradcze, które poświęcone będzie tematowi: Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie pomocy czy biznesplan?
  Data publikacji: 03-11-2021 11:31
 • Ogłoszenie o naborze 15/2021

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej w terminie: od 18 listopada do 1 grudnia 2021 r.
  Data publikacji: 29-10-2021 12:51
 • Za chwilę ruszamy z naborem wniosków na zakładanie działalności!

  Brak opisu obrazka
  Po kolejną pulę środków można sięgać jeszcze  w tym roku. Warto więc wiedzieć kto i na jaki cel, może uzyskać dofinansowanie. Dowiedz się więcej i sprawdź jak wygląda aplikowanie o środki unijne.
  Data publikacji: 26-10-2021 12:28
 • MAMY TO! Kolejne środki trafią do naszych mieszkańców

  Brak opisu obrazka
  Przedstawiciele wszystkich 10 Lokalnych Grup Działania działających w ramach PROW 2014 – 2020 otrzymali w dniu wczorajszym aneksy do umów na dodatkowe 6 milionów euro. Stowarzyszenie Kraina św. Anny otrzymało dodatkowe środki w wysokości 778 000 EUR na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
  Data publikacji: 14-10-2021 08:17
 • Przypominamy! Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2

  Brak opisu obrazka
  Wszystkich Beneficjentów, którzy zakończyli operację i otrzymali płatność prosimy o złożenie Informacji monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 do Urzędu Marszałkowskiego!
  Data publikacji: 13-10-2021 09:54
 • WYNIKI NABORU 14/2021

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia Kraina św. Anny w dniu 31 sierpnia 2021 roku dokonała wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 14/2021.
  Data publikacji: 02-09-2021 13:48
 • Przedstawiamy informację dotyczącą złożonych wniosków w ramach naboru 14/2021

  Brak opisu obrazka
  Podsumowanie złożonych wniosków w ramach naboru 14/2021.
  Data publikacji: 19-08-2021 07:31
 • Zmiana wersji wniosku z 3z na 4z - podejmowanie działalności!

  Brak opisu obrazka
  Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
  Data publikacji: 06-07-2021 11:36
 • Ogłoszenie o naborze 14/2021

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.
  Data publikacji: 05-07-2021 10:29
 • Warunki wsparcia w naborze Podejmowanie działalności gospodarczej

  Brak opisu obrazka
  Warunki wsparcia w ramach naboru wniosków nr 14/2021 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej. Przewidywany termin naboru od 3 sierpnia 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.
  Data publikacji: 24-06-2021 14:47
 • Aneksy do umów o przyznanie pomocy w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

  Brak opisu obrazka
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje, iż działając zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz. 664 późn zm.), istnieje możliwości zawarcia aneksu do umowy o przyznanie pomocy w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej. Aneks wprowadza do zapisów umowy o przyznanie pomocy zmiany wynikające z ww. rozporządzenia MRiRW.
  Data publikacji: 01-03-2021 13:17
Wersja XML