Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabory

 • Aneksy do umów o przyznanie pomocy w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

  Brak opisu obrazka
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje, iż działając zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz. 664 późn zm.), istnieje możliwości zawarcia aneksu do umowy o przyznanie pomocy w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej. Aneks wprowadza do zapisów umowy o przyznanie pomocy zmiany wynikające z ww. rozporządzenia MRiRW.
  Data publikacji: 01-03-2021 13:17
 • Informacja na temat ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 13/2020

  Brak opisu obrazka
  Przedstawiamy informację dotyczącą ponownej oceny wniosków w ramach złożonych protestów.
  Data publikacji: 11-02-2021 14:40
 • WYNIKI NABORU 13/2020

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia Kraina św. Anny w dniu 15 stycznia 2021 roku dokonała wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 13/2020.
  Data publikacji: 22-01-2021 12:58
 • Przedstawiamy informację dotyczącą złożonych wniosków w ramach naboru 13/2020

  Brak opisu obrazka
  Podsumowanie złożonych wniosków w ramach naboru 13/2020.
  Data publikacji: 23-11-2020 12:45
 • Informacja do naboru 13/2020

  Sprostowanie do ogłoszenia o naborze 13/2020 z dnia 23.10.2020 r. o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 04-11-2020 13:39
 • Ogłoszenie o naborze 13/2020

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach przedsięwzięcia VII.
  Data publikacji: 23-10-2020 07:57
 • Zmiana rozporządzenia dla poddziałania 19.2 - LEADER

  Brak opisu obrazka
  Informujemy o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw w dniu 09 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
  Data publikacji: 14-09-2020 13:18
 • Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej

  Brak opisu obrazka
  Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce spowodowało pytania wielu przedsiębiorców w Polsce. To stanowisko kierowane jest do wszystkich tych przedsiębiorców, którzy objęci są wsparciem finansowym w ramach poddziałania 19.2. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem MRiRW.
  Data publikacji: 20-03-2020 09:42
 • Informacja na temat ponownej oceny wniosków 12/2019-3, 12/2019-10, 12/2019-15

  Brak opisu obrazka
  Przedstawiamy informację dotyczącą ponownej oceny wniosków 12/2019-3, 12/2019-10, 12/2019-15
  Data publikacji: 12-02-2020 11:06
 • Informacja na temat ponownej oceny wniosku 11/2019-18

  Brak opisu obrazka
  Przedstawiamy informację na temat ponownej oceny wniosku nr 11/2019-18.
  Data publikacji: 12-02-2020 10:49
 • WYNIKI NABORU 11/2019 ORAZ 12/2019

  Brak opisu obrazka
  Udostępniamy: Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz PROW na lata 2014-2020 dla naboru 11/2019 oraz 12/2019 Listę operacji nie zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR oraz PROW na lata 2014-2020 dla naboru 12/2019 Listę operacji wybranych przez LGD dla naboru 11/2019 oraz 12/2019 Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz PROW na lata 2014-2020, które nie osiągnęły minimum punktowego dla naboru 11/2019 oraz 12/2019
  Data publikacji: 21-11-2019 14:58
 • Przedstawiamy informację dotyczącą złożonych wniosków w ramach naborów 11/2019 oraz 12/2019

  Brak opisu obrazka
  Podsumowanie złożonych wniosków w ramach naborów 11/2019 oraz 12/2019.
  Data publikacji: 24-09-2019 08:57
Wersja XML