Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziedzictwo śląskich rodów szlacheckich

Fundacja Pałacu Rozkochów - Pomiędzy realizuje swój pierwszy projekt Działaj Lokalnie pn. "Dziedzictwo śląskich rodów szlacheckich". W ramach działań na terenie pałacu ma powstać stała ekspozycja ukazująca historię pałacu. W trakcie spotkania grupy roboczej ustalono miejsce, w którym zostanie umieszczona wystawa i omówiono najpilniejsze kwestie dotyczące realizacji projektu.

 

 

Wersja XML