Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zebranie Członków w dniu 6 Lipca 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny zaprasza na na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu:

 6 lipca 2022 r. (środa) o godz. 9 00

w Pałacu w Izbicku przy ul. Stawowej 3.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności telefonicznie (77 44 67 130, 77 44 67 131) lub zwrotnie mailowo () do dnia 4 lipca br. do godziny 12:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Akredytacja członków Zebrania 8.45-9.00.
 2. Otwarcie Zebrania. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza).
 3. Przyjęcie porządku obrad. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego oceny pracy Zarządu za rok 2021.

Odpowiedzi na pytania w/s pkt. 4,5,6 oraz podjęcie uchwał w/s:

 1. Przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021
 2. Przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok obrachunkowy 2021 – Uchwała 2/2022.
 3. Przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu, udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021 – Uchwała 3/2022.
 4. Zmiany składu Rady Programowej – Uchwała 4/2022.
 5. Zmiana w treści Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020 – Uchwała 5/2022.
 6. Wolne wnioski dyskusja.
 7. Zamknięcie obrad Zebrania.

Zaproszenie oraz porządek obrad zostały wysłane mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Prosimy o sprawdzenie skrzynki odbiorczej oraz SPAM, do której często przekierowane zostają wiadomości mailowe.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Serdecznie Zapraszam

Brak opisu obrazka

Wersja XML