Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działaj Lokalnie i Ekologicznie!!!

W tym roku po raz pierwszy wystartowaliśmy w ścieżce tematycznej "Działaj Lokalnie i Ekologicznie". Na ten cel otrzymaliśmy 11 000 zł na realizację 4 projektów do 3 000 zł każdy. Projekty muszą trwać co najmniej 2 miesiące i zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku. Projekty można realizować w dwóch modelach:

MODEL A

KROK 1. Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu 3 spotkań/ zajęć/ debat edukacyjnych w społeczności lokalnej zwiększających wiedzę, dotyczącą głównych wyzwań środowiskowych – w szkole, przedszkolu, domu kultury, na świetlicy, w ODL czy innej placówce, skupionych wokół tematów ochrony klimatu, siedlisk naturalnych lub sieci powiązań międzygatunkowych.

Do przygotowania spotkań i zajęć w społeczności lokalnej, udostępnione zostaną następujące materiały edukacyjne WWF, które można znaleźć na stronie https://www.wwf.pl/edukacja-wwf:

KROK 2. W drugim kroku uczestnicy projektu mają za zadanie opracowanie akcji na rzecz poprawy stanu środowiska, np. inicjatywy dotyczące lokalnych problemów środowiskowych i wdrażania rozwiązań proekologicznych, kampanie informacyjne społeczności lokalnych na rzecz ochrony klimatu i przyrody, wykłady, wystawy, panele dyskusyjne, opracowanie planu projektu/inicjatywy infrastrukturalnej do samorządu czy zorganizowanie obchodów dnia, poświęconego wybranemu zagadnieniu: np. Dnia Niedźwiedzia Polarnego, Dnia Długu Ekologicznego, Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Dzikiej Przyrody, itd. – można nawiązać do istniejącego święta ekologicznego lub wymyślić i przeprowadzić własne, tak jak Dzień Ochrony Klimatu (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej, po opisie Modelu B).

MODEL B

W tej wersji materiały edukacyjne WWF stanowią inspirację i wsparcie merytoryczne do zaplanowania własnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska przez liderów lokalnych społeczności. W modelu B szczególnie liczą się projekty opierające się na innowacyjnych i kreatywnych rozwiązaniach na rzecz ochrony przyrody oraz takie, które aktywizują grupy społeczne niezaangażowane do tej pory w działania ekologiczne (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej).

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH INICJATYW:

Katalog działań ekologicznych możliwych do przeprowadzenia w ramach projektu jest otwarty. Projekty zgłaszane w konkursie mogą zakładać realizację takich działań jak np.:

Działania edukacyjne:

Działania rzecznicze:

Działania wspierające inne organizacje:

Działania komunikacyjne:

Inne pomysły na projekt:

Uwaga:

Niech wydarzenia planowane w ramach ścieżki „Działaj Lokalnie i Ekologicznie” będą miały edukacyjny wymiar także poprzez sposób, w jaki zostaną zorganizowane. Warto zadbać o szereg szczegółów, by były zrównoważone, ekologiczne i stanowiły przykład dla społeczności lokalnej w perspektywie kolejnych imprez. Na przykład:

Możecie się Państwo zapoznać też z materiałami, które pomogą  w przygotowaniu projektu:

Webinar przygotowany przez WWF Polska  -https://www.youtube.com/watch?v=K2vbJ7vOFoE

Materiały edukacyjne WWF Polska  - www.wwf.pl/edukacja-wwf.

Zachęcamy do udziału w Konkursie Działaj Lokalnie i Ekologicznie!!

Nabór wniosków już w sierpniu.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML