Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs "Opowiedz..." 2022 !

Serdecznie zapraszamy wszystkich Grantobiorców do udziału w Konkursie „Opowiedz…”, który skierowany jest do beneficjentów programu Działaj Lokalnie 2022.

Od 15 września do 15 grudnia czekamy na Wasze prace do Konkursu.

W tym roku Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zmieniła częściowo zasady Konkursu.

Prace zgłaszane do Konkursu powinny być w formie reportażu multimedialnego lub krótkiego filmu. Obie formy nie mogą być dłuższe niż 120 s (2 minuty). Prace składające się większej części z fotografii, z animowanych zdjęć lub plansz statycznych nie będą oceniane. Natomiast prace konkursowe nadal będą oceniane w 4 kategoriach o zmienionej formule:

1) Nasze miejsce – kategoria pozwala zaprezentować filmy o przestrzeniach, które łączą ludzi, specyfice lokalnej społeczności, wyjątkowości danego miejsca czy miejscowości w kontekście zrealizowanego projektu. Prace zgłoszone w tej kategorii mogą̨ również odnosić się̨ do poczucia tożsamości lokalnej i historii „małych ojczyzn”.

2) Making off historia tworzenia projektu – kategoria pozwala zaprezentować filmy o procesie tworzenia projektu. Działania materialne, związane z budową czy rewitalizacją (np.: świetlica, park, boisko, miejsce spotkań, kwietna łąka, wiejska pasieka). Można w niej pokazać projekty oparte na wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych (np.: warsztaty, happening, konkurs, przegląd, festyn/święto lokalne itp.), które przyciągnęły zarówno mieszkańców jak i turystów.

3) Bohater – w kategorii mogą zawierać się filmy opowiadane z perspektywy bohatera (lidera, członka zespołu, beneficjenta), ale również pokazujące bohatera, który stał się motywem przewodnim projektu (lokalny poeta, artysta, aktywista, lokalny produkt, zwyczaj). W tej kategorii powinny znaleźć się̨ prace, które opowiedzą̨ o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują̨ proces, realizacji projektu i ewentualnie jego wpływ na lokalną społeczność.)

4) Impact – filmy o wpływie, oddziaływaniu projektu w skali lokalnej, czy też ponadlokalnej. Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły we wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty.

W związku ze zmianami wprowadzanymi do Konkursu „Opowiedz”, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza wszystkich chętnych do udziału w dwudniowym webinarze na temat przygotowania filmu z projektu.

Do udziału w szkoleniu online można zgłaszać się pod linkiem:

302014262_23850938455410239_8909711947359652708_n.jpeg

Serdecznie zachęcamy zarówno do udziału w szkoleniu, jak i oczywiście do składania w Konkursie.

 

Wersja XML