Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozmierz ziołami stoi!

Tylko razem przetrwamy ten trudny czas, to tytuł kolejnego ziołowego projektu realizowanego w Rozmierzy. Niepewna sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie, powoduje, że ludzie odsuwają się od siebie i przestają sobie ufać. Projekt realizowany przez społeczność Rozmierzy chce zmienić tę sytuację, przynajmniej na poziomie lokalnym. Wspólne zbieranie i przetwarzanie ziół ma zbliżyć do siebie uczestników projektu i zachęcić innych do wspólnej pracy. W czwartek 8 września 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Rozmierzy odbyło się spotkanie z aromaterapii ziołowej. W trakcie sesji uczestnicy pod czujnym okiem prowadzącej wykonywali ćwiczenia relaksujące i oddechowe, aby wzmocnić jej działanie. W spotkaniu wzięli udział nie tylko mieszkańcy Rozmierzy, ale także okolicznych miejscowości.

 

 

Wersja XML