Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działaj Lokalnie i Ekologicznie - wyniki Konkursu

Do realizowanej po raz pierwszy w Krainie św. Anny ścieżki tematycznej Działaj Lokalnie i Ekologicznie w ramach Konkursu Działaj Lokalnie wpłynęło w sumie 11 wniosków, w dwóch terminach naboru. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane Członkom Komisji do oceny merytorycznej. W dniu 20 września odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej w składzie:

W trakcie posiedzenia Komisja zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków. W wyniku oceny merytorycznej do realizacji wybrano 5 projektów na łączną kwotę 11 000 złotych. 

PDFLISTA RANKINGOWA DLiE 2022 1.pdf (1,06MB)
 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!
 

Wersja XML