Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Operacja własna LGD - brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 14.10.2022 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny informacji o zamiarze podjęcia działania zmierzającego do realizacji operacji własnej LGD, pod tytułem: Wędrówki w cieniu wulkanu informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 15.11.2020 roku, żaden podmiot inny niż LGD, uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia po ocenie projektu przez Radę Programową przekaże dokumentację z naboru oraz wniosek
o udzielenie wsparcia na realizację operacji własnej do Samorządu Województwa Opolskiego.

Wersja XML