Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania

Dokumenty Stowarzyszeniowe:

Statut Stowarzyszenia Kraina św. Anny z dnia 13.12.2018 r.

Regulamin działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny z dnia 28.01.2021 r.

Lista Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny na dzień 25.03.2020 r.

Deklaracja członkowska


Dokumenty PROW 2014-2020:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020 (LSR) z dnia 30.04.2021 r.

Tabela. Wskaźniki produktu, rezultatu określone do zakresu wsparcia, celów szczegółowych i ogólnych oraz poddziałań w ramach, których możliwe jest dofinansowanie

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność z dnia 29.04.2016 r.

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny wraz z załącznikami

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

 


Harmonogram realizacji Planu komunikacji:

Harmonogram Planu szkoleń po aktualizacji:

Aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w §4 ust.3 : (Aktualizacja z dnia 28.02.2020 r.)


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zarządzenie z dn. 29.01.2016 r. w/s postępowania odnośnie udostępnienia informacji publicznej przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny PDFZarządzenie z dn. 29.01.2016r..pdf

Księga wizualizacji PROW 2014-2020 obowiązująca od 01.01.2021 r.

 

ARCHIWUM