Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Laureaci Konkursu plastycznego Kraina pędzlem malowana i ołówkiem szkicowana"

Zgodnie z Regulaminem Konkursu zatwierdzonego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny nr 9/2016 z dnia 13.05.2016r., został ogłoszony konkurs „Kraina pędzlem malowana i ołówkiem szkicowana”, którego celem było wyłonienie najlepszych prac plastycznych przedstawiających charakterystyczne miejsca i/lub elementy Krainy św. Anny. Ponadto uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającego nas świata. Rozwijanie w nich umiejętności obserwacji, dokumentowania oraz interpretacji, a także kształtowanie świadomości kulturowej uczniów. Termin nadsyłania prac konkursowych upłynął 29 lipca 2016 roku o godz. 15.00.

W wyznaczonym terminie do siedziby Stowarzyszenia Kraina św. Anny wpłynęło, wg kategorii:

łącznie nadesłanych przez 12 instytucji.

 W dniu 17 sierpnia 2016r., po przeanalizowaniu formalnych wymogów zawartych w Regulaminie konkursu, Komisja Konkursowa wyłoniła następujących Laureatów:

Brak opisu obrazka

Wszystkim Uczestnikom i Laureatom gratulujemy!

Wyłonieni laureaci otrzymają nagrody w miesiącu wrześniu 2016 roku, w terminie i miejscu podanym przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

Ponadto zapraszamy na nasz fanpage  https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kraina-%C5%9Bw-Anny-1033080420092720/ , gdzie pojawi się możliwość uzyskania nagrody dla pierwszych trzech osób, które otrzymają najwiekszą ilość polubień pod swoją pracą. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Wersja XML