Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. rekrutacji uczestników wyjazdu aktywizującego „Lepszy przykład niż wykład” - wizyta studyjna do inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

PDFRekrutacja uczetników.pdf

PDFformularz zgłoszeniowy.pdf

DOCXformularz zgłoszeniowy - wersja edytowalna.docx
 

Informacja dot. rekrutacji uczestników
wyjazdu aktywizującego „Lepszy przykład niż wykład”

- wizyta studyjna do inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizuje wyjazd studyjny do inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Podstawowym celem wyjazdu jest zapoznanie się z ideą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz możliwości rozwijania własnej działalności gospodarczej.

Inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych jest miejscem przeznaczonym dla drobnych przetwórców produktów rolnych, firm cateringowych oraz rolników itp., którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze przygotowanych do tego celu pomieszczeniach. Pozwala to drobnym przetwórcom spełniać wszelkie wymogi sanitarne nie inwestując własnych środków w urządzenia, które będą wypożyczać w inkubatorze i dzięki temu znacząco obniżą koszty wytworzenia swoich produktów.

Wyjazd na przełomie październik/listopad 2016r.

Dokładny termin, program wyjazdu oraz nazwa inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych zostanie podana do publicznej wiadomość po zakończeniu procedury wyboru inkubatora.

Pragniemy poinformować, że rekrutacja na wyjazd studyjny rozpoczyna się w dniu 23.08.2016 r.
i potrwa do 23.09.2016r. do godz. 12.00.

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przyjmujemy w formie mailowej na adres: , pod numer faksu: 77/47-49-181 lub osobiście do siedziby Organizatora. Działanie te ma na celu równy dostępu wszystkim zainteresowanym.

Liczba miejsc ograniczona: 30.

Wyjazd jest całkowicie bezpłatny dla zakwalifikowanych uczestników.

Utworzona zostanie także lista rezerwowa osób, które są zainteresowane wyjazdem.

Rezygnacja z uczestnictwa w wyjeździe musi zostać zgłoszona do 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym oraz braku osób z listy rezerwowej i zastępstwa osoby z obszaru, spowoduje pobranie opłaty w wysokości określonej przez Organizatora (kwota jednostkowa pokrywająca koszty wyjazdu).

O zakwalifikowaniu do udziału w wyjeździe studyjnym decydują Twoje atuty i argumenty zawarte
w formularzu zgłoszeniowym w punkcie II.

O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu poinformujemy zainteresowanych telefonicznie lub mailowo.

Wyjazd studyjny adresowany jest do mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny, lokalnych liderów, osób zainteresowanych i zaangażowanych w tworzenie lokalnych produktów rolne.

Wyjazd współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wersja XML