Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dot. wykonania badania i analiz współczesnego kontekstu malowania porcelany

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 30.08.2016r. dotyczące wykonania badania i analiz współczesnego kontekstu malowania porcelany.

 

 

 1. Nazwa Zamawiającego:

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zamierza zlecić wykonanie badania i analiz współczesnego kontekstu malowania porcelany, zawierającego elementy etnograficznego opisu.

 

Celem projektu jest zbadanie kontekstu i określenie współczesnych uwarunkowań funkcjonowania twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest malowanie porcelany. Ważnym aspektem badania jest określenie znaczenia i roli, jaką aktualnie odgrywa malowanie na porcelanie, określenie konkurencji oraz spojrzenia na dobre praktyki - jak inni wykorzystują malowaną porcelanę. Ponadto w badaniu określone zostaną możliwości współpracy ze współczesnymi projektantami przy wprowadzeniu nowych wzorów do innych produktów i usług.

 

Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia, moderowania dwudniowych warsztatów (na obszarze Stowarzyszenia Krainy św. Anny) z udziałem do 10 osób/prowadzących (w tym od 2-5 prowadzących z obszaru Śląska Cieszyńskiego lub Górnego Kisucach) zaangażowanych w malowanie porcelany, promocję i jej dystrybucję, mający na celu wypracowanie pomysłów i scenariuszy na zachowanie tego dziedzictwa, sposoby przekazywania dziedzictwa nowym pokoleniom, nowe produkty i skuteczną promocję oraz przekazujące dobre praktyki dot. ochrony, zachowania, rozwoju i promocji tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła.

 

Należy uwzględnić:

- dwudniowe warsztaty

 - do 10 osób prowadzących (należy ująć koszty noclegu)

- do 30 uczestników z obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Stowarzyszenie przeprowadzi rekrutację osób)

- materiały dla uczestników tj. farby, pędzle, różnego typu porcelana itp.

- 1 kolacja (do 10 osób), 1 śniadanie (do 10 osób) , 2 obiady (do 40 osób), 2 poczęstunek kawowy (do 40 osób)

 

Badanie zakończone zostanie raportem, zawierającym efekty warsztatów wraz z opisem czeskich dobrych praktyk - raport udostępniony zostanie w wersji online oraz wydrukowany w 5 egzemplarzach.

 

 

 

 1. Termin:

Przewidywany termin realizacji: od stycznia do listopada 2017 r.

 1. Termin, miejsce i forma przesyłania zgłoszeń ofertowych:

Nadsyłanie pytań i ofert do dnia 05.09.2016r. godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres e-mailowy: , sprawę prowadzi: Sandra Koźba.

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję wyceny poszczególnych elementów zamówienia tzn.:

 

 1. Kryterium wyboru:

 

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn (zakończenie procedury bez wybrania wykonawcy.

 

 

Oferta dostępna na www.annaland.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Sandra Koźba tel. 77 44 67 130,

mail animacja@annaland.pl.

Wersja XML