Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze dla poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Informujemy, iż na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Opolskiego ukazały się dokumenty dla poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

7) Wybrane akty prawne

Wersja XML