Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwalne dokumenty

 

Dokumenty Stowarzyszeniowe:

1. Statut Stowarzyszenia Kraina św. Anny:

2. Regulamin Działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny:

     Załącznik nr 1 do Regulaminu Działania:

 


PROW 2014-2020:

 

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020 (LSR):

2. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2020 r.:

3. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2019 r.:

4. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2018 r.:

5. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2017 r.:

6. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 r.:

7. Harmonogram Planu szkoleń po aktualizacji:

8. Ankieta monitorująca dla Beneficjentów pomocy na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020:

9. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny wraz z załącznikami:

ZMIANY pomiędzy 18.12.2015r. a aktualnymi dokumentami:

Regulamin Rady Programowej

Załącznik nr 1

Załącznik nr  2

Załącznik nr  4

Załącznik nr  8

Załącznik nr  9 

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12 

10. Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR:

11. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 obowiązująca do 31.08.2017 r.

 

 

Wersja XML