Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończyliśmy konsultacje społeczne – SWOT i cele

Szanowni Państwo,

zakończył się cykl konsultacji społecznych w naszych gminach członkowskich, jak również konsultacji on-line. Efektem  jest wypracowana analiza SWOT oraz cele ogólne i szczegółowe.
Dodatkowym rezultatem pracy są opisy przedsięwzięć do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (na lata 2014-2020).

Uczestnicy konsultacji wykazywali się dużym zaangażowaniem we wspólnie tworzoną Lokalną Strategię Rozwoju Krainy św. Anny.

Zamieszczamy poniżej wypracowaną analizę SWOT oraz inne  dokumenty powstałe na niniejszych spotkaniach konsultacyjnych przy wsparciu społeczeństwa:

 

Dziękujemy wszystkim  którzy angażują się w proces budowy naszej strategii.

BUDUJEMY RAZEM
LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU 

Wersja XML