Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapisz się na warsztaty i przeżyj niesamowitą przygodę!


Celem warsztatów jest przeprowadzenie analizy i określenie współczesnych uwarunkowań oraz zaangażowania twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Bazą opracowań i motywem przewodnim będzie zdobienie ceramiki oraz przełożenie tradycyjnego wzornictwa na inne produkty codziennego użytku i usługi.

8 i 9 czerwca
Leśnica

Proszę o przesłanie wypełnionego formularza e-mailem na adres: euroregion@annaland.pl,
pod numer faksu: 77 47 49 181 lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia
w terminie do dnia 24.05.2017 r. do godz. 12:00

O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decydują Twoje atuty i argumenty zawarte
w formularzu zgłoszeniowym w punkcie II.
O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu poinformujemy zainteresowanych telefonicznie lub mailowo.

DOCformularz zgloszeniowy na warsztaty.doc
 

Brak opisu obrazka

Wersja XML