Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu "Działaj Lokalnie X"

Wnioski były ciekawe, a Komisja miała trudne zadanie!

W skład Komisji wchodzili:
- Ewa Maria Piłat
- Dorota Dobiecka
- Sylwia Wieczorek
- Andrzej Iwanowski
- Patrycja Bugno.

Na posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 25 maja ustalono ostateczną listę wniosków wybranych do realizacji.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Wersja XML