Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki przeprowadzonego badania kapitału społecznego wg. narzędzi Box

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" przeprowadziło na obszarze, na którym działa badanie oddziaływania na kapitał społeczny wg. narzędzi BOX.  Jego celem było sprawdzenie czy badane miejsca są dobrym środowiskiem do inicjatyw społecznych i aktywności społecznej. Badanie przybliżyło nas do odpowiedzi na pytanie, co z działań naszej organizacji rzeczywiście wynika i w jakim stopniu przekładają się na one na trwałą zmianę w społecznościach lokalnych, oraz które działania należy wzmacniać, aby wywrzeć lepszy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i nasze środowisko społeczne.

Dziękujemy wszystkim chętnym, którzy wzięli udział w zbieraniu danych dotyczących kapitału społecznego w swoich gminach.

Zapraszamy do przeczytania raportu i zapoznania się z wynikami.

PDFRaport z przeprowadzonego badania kapitału społecznego.pdf

 

Wersja XML