Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty już za nami

W dniach 8 i 9 czerwca w parku miejskim w Leśnicy odbyły się warsztaty poświęcone ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny. Wraz z lokalnymi twórcami, liderami i projektantami poszukiwaliśmy sposobów popularyzacji malowania porcelany wśród nowych pokoleń i staraliśmy się odnaleźć sposoby na wytwarzanie, sprzedaż i promocję wyrobów ceramicznych. Chcemy przypomnieć jaki potencjał tkwi w   w dziedzictwie kulturowym i zachęcić, by kultywować je w sposób, który będzie atrakcyjny tu i teraz. Efektem końcowym realizacji projektu będzie raport badawczy oraz publikacja.

Bazą opracowań i motywem przewodnim było zdobienie ceramiki oraz przełożenie tradycyjnego wzornictwa na inne produkty i usługi codziennego użytku. W programie znalazły się warsztaty i prelekcje ze znakomitymi twórcami i projektantami: Agnieszką Pyką-Goldner, Ivoną Janstovą, Leszkiem Richter, dr Bożeną Sacharczuk, Iwoną Piaskowską, Lubomirą Trojan i Ewą Gołębiewską.

W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, pełnych entuzjazmu i dobrej energii. Dziękujemy Wam, że wnieśliście tak dużo własnych doświadczeń, bo to dzięki Waszym pomysłom warsztaty okazały się tak kreatywne. Wierzymy, że to nie koniec naszej wspólnej przygody z opolskim dizajnem.

Brak opisu obrazka

Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Partnerem w realizacji wydarzenia była Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Dobroteka oraz Zamek Cieszyn, natomiast oprawę medialną objął TVP Opole, Radio Opole oraz Tygodnik Strzelec Opolski.

Zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć.

 

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny w ramach mikroprojektu umowa nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000521 pn. „Malowane dziedzictwo bez granic” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, w Euroregionie Pradziad współfinansowany ze środków EFRR oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Wersja XML