Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych i faktycznych Wnioskodawców/Beneficjentów

ZAPRASZAMY!
Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizuje Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

w dniu  22 czerwca 2017r. (czwartek) o godz. 7.20 w Izbicku (sala w Urzędzie Gminy Izbicko, II piętro).

Spotkanie skierowane jest do potencjalnych i faktycznych wnioskodawców/beneficjentów w zakresie oceny kryteriów wyboru projektów oraz w zakresie oceny jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Przekazane przez Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pomogą usprawnić i udokumentować poziom świadczonych usług przez biuro.

Podczas spotkania będzie można przedstawić swoje opinie n/t przyszłych naborów wniosków oraz projektów ogłoszeń, które poddajemy pod konsultacje społeczne:

PDFOgłoszenie nr 4.2017 nabór w termnie 14 - 31 sierpnia 2017r. projekt.pdf
PDFOgłoszenie nr 5.2017 nabór w termnie 14 - 31 sierpnia 2017r. projekt.pdf
PDFOgłoszenie nr 6.2017 nabór w termnie 14 - 31 sierpnia 2017r. projekt.pdf
PDFOgłoszenie nr 7.2017 nabór w termnie 14 - 31 sierpnia 2017r. projekt.pdf
PDFOgłoszenie nr 8.2017 nabór w termnie 01 - 14 września 2017r. projekt.pdf

 Uwagi przyjmujemy również mailowo na adres do 21 czerwca do godz. 15.00. 

Już teraz zapraszamy do wypełniania anonimowej ankiety dla wnioskodawców i beneficjentów!!

Ankieta jest anonimowa.

Wersja XML